نمایندگی فروش کیونپ

نمایندگی فروش کیونپ

نشانی دفتر مرکزی ایران ، تهران ، خیابان بهشتی ، خیابان سرافراز، خیابان پنجم، شماره 24 ، ساختمان انفورماتیک
شماره تماس ها تلفن :021 - 88171335  881713334 - 88543405 فکس :021 - 88311573
پست الکترونیکی : info ( AT ) qnapnas.ir
ساعات کاری :8:30 - 17:00

با ما در تماس باشید